POLITIKA ZASTITE

Prijavi se

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

M SAN Grupa d.d. kao pružatelj usluga Internet stranice www.dpocrew.hr i voditelj obrade osobnih podataka pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU.

Ova Politika zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Politika) se odnosi na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Korisnika Internet stranice www.dpocrew.hr u svrhu predbilježbe za pohađanje škole bespilotnih zrakoplova odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti u svrhu promocije aktivnosti i novosti vezano uz školu bespilotnih zrakoplova.

Prilikom registracije na Internet stranici u svrhu predbilježbe za pohađanje škole bespilotnih zrakoplova te pružanje podrške Korisniku prilikom upita i reklamacija vezanih uz navedenu uslugu Korisnik nužno unosi sljedeće podatke:

  • – Ime, Prezime, e-mail, Broj mobitela.

Obrada osobnih podataka je nužna kako bi se poduzele radnje na zahtjev Korisnika prije sklapanja Ugovora o pohađanju škole bespilotnih zrakoplova, slijedom čega se predmetna obrada smatra zakonitom. Ukoliko Korisnik odbije pružiti ove osobne podatke M SAN Grupa d.d. neće biti u mogućnosti pružiti predmetnu uslugu.

M SAN Grupa d.d. će osobne podatke prikupljene u svrhu predbilježbe za pohađanje škole bespilotnih zrakoplova koristiti isključivo u te svrhe te ih pohraniti na razdoblje uređeno važećim Zakonom o računovodstvu.

Uspješnom registracijom na Internet stranici Korisnik potvrđuje, između ostalog, da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima zaštite i obrade osobnih podataka navedenim u ovoj Politici.

Po uspješnoj registraciji na Internet stranici Korisnik će na uneseni e-mail zaprimiti detaljne upute o samoj obuci I postupku plaćanja iste. Ukoliko Korisnik ne dovrši postupak plaćanja obuke na način naveden u zaprimljenom e-mailu pohranjeni osobni podaci koje je dao prilikom registracije biti će izbrisani u roku od 30 od dana slanja predmetnog e-maila. 

Prilikom registracije na Internet stranici i/ili naknadno Korisnik ima mogućnost dati privolu da se njegova e-mail adresa koristi u svrhu slanja obavijesti u svrhu poziva na sudjelovanje odnosno promociju aktivnosti i novosti vezano uz školu bespilotnih zrakoplova. Ukoliko Korisnik naknadno odluči da ne želi više primati navedene obavijesti (newslettere) u bilo kojem trenutku može odabrati opciju otkazivanja primanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter  poruci. Takvo povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prethodno povlačenju.

M SAN Grupa d.d. će osobne podatke prikupljene u svrhu promocije aktivnosti i novosti vezano uz školu bespilotnih zrakoplova koristiti isključivo u te svrhe i to za vrijeme do kada Korisnik ne zatraži brisanje osobnih podataka odnosno odjavu sa liste.

Korisnik pristaje na to da M SAN Grupa d.d. ustupi upisane osobne podatke Korisnika na obradu nositelju franšize DPO Crew trgovačkom društvu ds.Xpress GmbH, sa sjedištem u Mönkenbrook 11, 23869 Elmenhorst, Schleswig-Holstein, Njemačka, u svrhu upisa Korisnika u evidenciju certificiranih pilota bespilotnih letjelica.

M SAN Grupa d.d. se obvezuje da Korisnikove osobne podatke neće ustupati trećim osobama bez prethodne suglasnosti Korisnika, uz iznimku gore navedene treće osobe te kada to važeće zakonodavstvo zahtijeva.

Korisnik ima pravo u svakom trenutku od M SAN Grupa d.d. zatražiti pristup odnosno pregled osobnih podataka koji se odnose na Korisnika u obliku elektroničke kopije podataka, ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade osobnih podataka te prenosivost osobnih podataka slanjem e-maila na adresu: voditelj@msan.hr. M SAN Grupa d.d. zadržava pravo odbiti postupiti po zahtjevu Korisnika ukoliko se isti učestalo ponavlja odnosno ukoliko isti Korisnik podnosi isti Zahtjev više od jednom u 3 mjeseca. Prije dostavljanja elektroničke kopije podataka M SAN Grupa d.d. ima pravo zahtijevati od Korisnika da na primjeren način dokaže svoju istovjetnost. Ako M SAN Grupa d.d. i nakon toga sumnja u istovjetnost Korisnika, ovlašten je odbiti njegov zahtjev. Korisnik je svjestan da brisanje osobnih podataka može zatražiti jedino uz uvjet da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni.

Korisnik ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@msan.hr ili pismenim putem na adresu sjedišta voditelja obrade. Korisnik ima pravo i na podnošenje prigovora nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

M SAN Grupa d.d. nije odgovorna za neovlaštene pristupe, gubitak podataka i/ili druga narušavanja privatnosti Korisnika koji su se dogodili unatoč primjerenim i razumnim mjerama poduzetim od strane M SAN Grupa d.d. s ciljem njihova sprječavanja.

M SAN Grupa d.d. ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati za Korisnika jer je prilikom registracije unio pogrešne, lažne, nepotpune ili neažurne osobne podatke.

M SAN Grupa d.d. pridržava pravo izmjene ove Politike u bilo kojem trenutku objavom na web stranici. Smatra se da je Korisnik zaprimio sve objave i obavijesti u roku od 72 sata nakon što ih je M SAN Grupa d.d. objavila te da je iste prihvatio ako je nastavio koristiti Internet stranicu nakon isteka gore navedenih 72 sata.

Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Politikom M SAN Grupa d.d. upućuje Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi ovu Internetsku stranicu.    

SIGURNOSNE MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA  

M SAN Grupa d.d. i ds.Xpress poduzeli su sve tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe, te je utvrđena obveza osoba koje su zaposlene u obradi podataka na čuvanje tajnosti podataka.

Podaci su pohranjeni na računalima koja se koriste u svrhu škole za obuku pilota dronova tvrtke M SAN Grupa d.d. i ds.Xpress i na serverima spomenutih tvrtki.

Pristup osobnim podacima ograničen je samo na zaposlenike kojima su isti nužni radi obavljanja funkcija vezanih uz redoviti poslovni proces.

UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE

Ova Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, a u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke M SAN Grupa d.d..

Korisnik se izričito slaže da je korištenje ove Internetske stranice isključivo njegova odgovornost te da tvrtka M SAN Grupa d.d. ne jamči:

(i) za posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica, ili

(ii) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ove internetske stranice.

Korisnik izričito potvrđuje da M SAN Grupa d.d. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Korisnika te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Korisniku.

Sjedište M SAN Grupa d.d. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Korištenjem ove Internetske stranice Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu i rješava se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

error: Content is protected !!